Zveřejněno: 8.8.2019 | Aktualizováno: 19.8.2019

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 16. 8. 2019 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program: 

  • 1)   Zahájení , určení ověřovatelů zápisu
  • 2)   Informace o výstavbě kanalizačního řádu a ČOV
  • 3)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti
  • 4)   Darování  pozemku 1415/21
  • 5)   Opatření veřejné povahy – řád veřejného pohřebiště
  • 6)   Rozpočtové opatření
  •  7)   Diskuse
  •  8)   Závěr

Pozvánka – formát PDF >

Zastupitelstvo obce >