Zveřejněno: 9.3.2019 | Aktualizováno: 17.4.2019

Zápis do 1. ročníku Základní školy Březno pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 12. 04. 2019 v době od 13:00 do 17:30 hod. ve třídě v přízemí budovy II. stupně.

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku. Zapsány tedy budou děti narozené do 31. srpna 2013.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu s sebou:
– Rodný list dítěte
– Zdravotní průkaz pojištěnce
– Doklad o trvalém bydlišti dítěte
– Občanský průkaz zákonného zástupce (a v případě cizinců, kteří nejsou
občany EU, i doklad o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu).
– Přezůvky

Náhradní termín zápisu je možný v období od 15. 4. do 17. 4. 2019 pouze po domluvě s ředitelstvím školy.

Zápis provedou učitelky I. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Mokrejšové a Mgr. Terezy Votočkové, a výchovné poradkyně Mgr. Mileny Škaloudové, Dis. Podmínky pro případné žádosti o odklad povinné školní docházky zůstávají stejné – zákonný zástupce dodá dva aktuálně platné doporučující doklady, nejlépe z PPP a od pediatra. Následně obdrží správní rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok a dítě zůstává v MŠ, kam dochází povinně.

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 – ZŠ Březno:

Pozn.: Pro zobrazení více informací klikněte na konkrétní odkaz. Dokumenty jsou zobrazovány ve formátu PDF v novém okně.

Oficiální vyhlášení zápisu 2019 >

Základní informace k zápisu >

Kritéria přijetí 2019 >

Kritéria školní zralosti >

Desatero předškoláka >

Dotazník k zápisu >


Kontaktní údaje ZŠ Březno (webové stránky školy) zde >