Zveřejněno: 21.3.2018 | Aktualizováno: 7.6.2018

Zápis do 1. ročníku Základní školy Březno pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v pátek 13. 04. 2018 v době od 13:00 do 17:30 hod. v přízemí budovy I. stupně.

S sebou vezměte: Rodný list dítěte, zdravotní průkaz pojištěnce, doklad o trvalém bydlišti dítěte, přezůvky. Náhradní termín zápisu je možný v období od 16. 4. do 18. 4. 2018 pouze po domluvě s ředitelstvím školy.

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 – ZŠ Březno:

Pozn.: Pro zobrazení více informací klikněte na konkrétní odkaz. Dokumenty jsou zobrazovány ve formátu PDF.

1. Oficiální vyhlášení (oznámení) zápisu 2018

Otevřít dokument – nové okno >

2. Kritéria pro přijetí 2018

Otevřít dokument – nové okno >

3. Vyhláška zřizovatele ke spádové oblasti školy

Otevřít dokument – nové okno >

4. Základní informace k zápisu

Otevřít dokument – nové okno >

5. Pozvánka k zápisu – obrázková

Otevřít dokument – nové okno >

6. Desatero předškoláka

Otevřít dokument – nové okno >

7. Některá kritéria školní zralosti a připravenosti dětí

Otevřít dokument – nové okno >

8. První třídní schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Otevřít dokument – nové okno >

9. Dotazník k zápisu

Otevřít dokument – nové okno >


Kontaktní údaje ZŠ Březno (webové stránky školy) zde >