Zveřejněno: 28.6.2019 | Aktualizováno: 2.9.2019

Úřední dny  a hodiny pro veřejnost o letních prázdninách 2019:

  • pondělí – středa 1. – 3. 7. 2019 od 8:00 do 13:00 hod.
  • středa 17. 7. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.
  • středa 14. 8. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.

Ředitelna ZŠ, 1. patro, stará budova.