Zveřejněno: 7.10.2018 | Aktualizováno: 7.10.2018

V pátek dne 5. října a v sobotu 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Volební účast byla 69,06%

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Věra Bubnová 1 Bubnová Věra 54 NK BEZPP 135 100,00 1 *
2 Luděk Zachař 1 Zachař Luděk 53 NK BEZPP 127 100,00 1 *
3 LHOTA SOBĚ 1 Majzlanová Adéla 36 NK BEZPP 35 25,73 1
3 LHOTA SOBĚ 2 Řehák Martin 40 NK BEZPP 49 36,02 2
3 LHOTA SOBĚ 3 Charvátová Adriana 51 NK BEZPP 52 38,23 1 *
4 Václav Pulda 1 Pulda Václav 60 NK BEZPP 162 100,00 1 *
5 Martina Jenčová 1 Jenčová Martina 45 NK BEZPP 175 100,00 1 *
6 Jan Vrabec 1 Vrabec Jan 48 NK BEZPP 139 100,00 1 *
7 Jaroslav Kužel 1 Kužel Jaroslav 55 NK BEZPP 167 100,00 1 *
8 Petr Juhaňák 1 Juhaňák Petr 45 NK BEZPP 121 100,00
9 Zuzana Vrabcová 1 Vrabcová Zuzana 37 NK BEZPP 84 100,00
10 Stanislav Jenč 1 Jenč Stanislav 48 NK BEZPP 73 100,00

Nově zvolení zastupitelé obce

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Věra Bubnová 1 Bubnová Věra 54 NK BEZPP 135 100,00 1
2 Luděk Zachař 1 Zachař Luděk 53 NK BEZPP 127 100,00 1
3 LHOTA SOBĚ 3 Charvátová Adriana 51 NK BEZPP 52 38,23 1
4 Václav Pulda 1 Pulda Václav 60 NK BEZPP 162 100,00 1
5 Martina Jenčová 1 Jenčová Martina 45 NK BEZPP 175 100,00 1
6 Jan Vrabec 1 Vrabec Jan 48 NK BEZPP 139 100,00 1
7 Jaroslav Kužel 1 Kužel Jaroslav 55 NK BEZPP 167 100,00 1

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce >

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci

Volební účast byla v obci 58,75 %

Výsledky hlasování – Obec Dlouhá Lhota
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Weissová Daniela Piráti Piráti Piráti 37 X 20,67 X
+2 Nwelati Raduan MUDr. ODS ODS ODS 64 0 35,75 0,00
3 Nos Josef SPD SPD BEZPP 1 X 0,55 X
4 Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc. ČSSD ČSSD ČSSD 23 X 12,84 X
+5 Müller Jiří ANO ANO ANO 38 0 21,22 0,00
6 Jermář Josef RSDr. KSČM KSČM KSČM 9 X 5,02 X
7 Plch Miroslav TOP 09 TOP 09 TOP 09 7 X 3,91 X
+) postupující kandidát

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v celém obvodu č. 38 – Mladá Boleslav

Volební účast byla 45,66%

Výsledky hlasování – Obvod 38 – Mladá Boleslav
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů Los
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo
1 Weissová Daniela Piráti Piráti Piráti 7 080 X 14,69 X
+2 Nwelati Raduan MUDr. ODS ODS ODS 16 317 0 33,86 0,00
3 Nos Josef SPD SPD BEZPP 2 154 X 4,47 X
4 Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc. ČSSD ČSSD ČSSD 6 970 X 14,46 X
+5 Müller Jiří ANO ANO ANO 8 627 0 17,90 0,00
6 Jermář Josef RSDr. KSČM KSČM KSČM 4 695 X 9,74 X
7 Plch Miroslav TOP 09 TOP 09 TOP 09 2 336 X 4,84 X
+) postupující kandidát

Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 12. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota pro voliče bydlící v obci Dlouhá Lhota.

V druhém kole voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Oznámení o době konání a místě voleb >

Volby – informace o počtu a sídle okrsků >

Zdroj dat: ČSÚ (Volby.cz)