Zveřejněno: 15.3.2018 | Aktualizováno: 15.3.2018

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 3. 2018 byla schválena usnesením č.1/2018 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2018 – o nočním klidu. Jejím předmětem je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Jedná se zejména o oslavy příchodu nového roku, pálení čarodějnic a další plánované akce v obci. Více v samotné vyhlášce zde >


Pozn.: Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 15. 03. 2018, sejmuto: 31. 03. 2018