Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

K dani z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb.,o dani z nemovitých věcí, v účinném znění, budou mnozí z Vás v měsíci lednu 2022 podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které naleznete níže v přiloženém letáku, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme zde:

Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí >

Finanční úřad pro Středočeský kraj:

 • územní pracoviště Mladá Boleslav
  Štefánikova 1406
  293 01 Mladá Boleslav
  tel.: +420 326 713 316, 326 713 317

 

 • územní pracoviště Mnichovo Hradiště
  Turnovská 253
  295 01 Mnichovo Hradiště
  tel.: +420 326 779 366