Zveřejněno: 17.9.2018 | Aktualizováno: 7.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají v pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října 2018.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota pro voliče bydlící v obci Dlouhá Lhota.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

ANKETA

Půjdete k volbám 5. a 6. října 2018?
 • Ano 52%, 43 tipy
  43 tipy 52%
  43 tipy - 52% z tipů celkem
 • Ještě nevím 27%, 22 tipy
  22 tipy 27%
  22 tipy - 27% z tipů celkem
 • Ne 22%, 18 tipů
  18 tipů 22%
  18 tipů - 22% z tipů celkem
Tipů celkem: 83
14.9.2018 - 4.10.2018
Tipování ukončeno

Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

V případě senátních voleb je možné využít voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny. Písemnou žádost o vydání voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronickou prostřednictvím datové schránky musíte podat nejpozději v pátek 28. září. Lhůta pro osobní žádost o vydání voličského průkazu končí ve středu 3. října.