Zveřejněno: 17.10.2016 | Aktualizováno: 21.2.2018

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR, odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, jako příslušného orgánu státní správy ochrany přírody, tímto zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za ůčelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.

Více informací o veřejné vyhlášce MZP ČR zde >

MŽP vydává odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého – návrh opatření obecné povahy >