Vyhlášky, směrnice, ostatní dokumenty a formuláře

Veřejné vyhlášky obce, veřejnoprávní smlouvy, směrnice, ostatní dokumenty a vyhlášky ostatních úřadů a státních orgánů:

Elektronická úřední deska >

23. 12. 2019  Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhá Lhota

9. 3. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 – o nočním klidu >

15. 12. 2018 Směrnice obce Dlouhá Lhota o pohledávkách

12. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva – FK Dlouhá Lhota >

19. 3. 2018 Veřejnoprávní smlouva – FK Dlouhá Lhota >

15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018 – o nočním klidu >

24. 11. 2015 Veřejná vyhláška – územní plán obce >
29. 09. 2015 Veřejná vyhláška – Změny č. 2 územního plánu obce Dlouhá Lhota >

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006 – O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dlouhá Lhota >

č. 2/2006 – O místních poplatcích >

č. 3/2006 – kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce >


Formuláře a tiskopisy úřadu:

Žádost o informace – formulář (tiskopis) ke stažení zde >