ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Schváleno v Zastupitelstvu obce dne: 20. 12. 2019
Rozpočet zpracoval: Jenčová Martina
Starosta obce: Pulda Václav

Příjmy celkem: Kč 24 600 000,-

1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Kč 1 250 000,-

1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Kč 30  000,-

1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Kč 120 000,-

1121 | Daň z příjmů právnických osob
Kč 1 200 000,-

1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce
Kč 500 000,-

1211 | Daň z přidané hodnoty
Kč 2 300 000,-

1334 | Odvod za odnětí půdy
Kč 2000,-

1337 | Poplatek za prov. sys. likv. odpadů
Kč 200 000,-

1341 | Poplatky ze psů
Kč 5 000,-

1361 | Správní poplatky
Kč 1 000,-

1381 | Daň z hazardních her
Kč 30 000,-

1383 | Zrušený odvod z VHP
Kč 10 000,-

1511 | Daň z nemovitosti
Kč 400 938,-

Daňové příjmy celkem

Kč 6 048 938,-

2139 | Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt
Kč 5 000,-

2111 | Příjmy z poskytování služeb - mandl
Kč 14 000,-

2132 | Pronájem prostor-pošta
Kč 4 308,-

2139 | Pronájem sálu
Kč 20 000,-

2112 | Prodej pytlů TKO
Kč 6 000,-

2139 | Pronájem pohostinství
Kč 36 000,-

2324 | Ecokom
Kč 55 000,-

2141 | Správa - úroky z vkladů - běžný účet
Kč 1 000,-

2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Kč 6 000,-

2142 | Příjmy z podílů na zisku dividend
Kč 1 000,-

Nedaňové příjmy celkem

Kč 148 308,-

Úvěr Komerční banka, a.s.
8123 - Kč 6 000 000,-
4112 | Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy
Kč 70 000,-
4216 | Dotace Fond MŽP
Kč 12 332 754,-

Výdaje celkem: Kč 33 700 000,-

2212 | Silnice
Kč 30 000,-

Výstavba kanalizace
Kč 30 920 000,-

2341 | Vodní díla v krajině
Kč 10 000,-

3111 | Předškolní zařízení - MŠ
Kč 200 000,-

3319 | Ostatní záležitosti kultury-divadlo
Kč 50 000,-

3341 | Místní rozhlas
Kč 2 000,-

3392 | Sál
Kč 100 000,-

3412 | Sport. zař. v majetku obce
Kč 100 000,-

3419 | Ostatní tělovýchovná činnost
Kč 70 000,-

3639 | Pohostinství
Kč 50 000,-

3631 | Veřejné osvětlení
Kč 50 000,-

3635 | Územní plánování
Kč 100 000,-

3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Kč 15 000,-

3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu
Kč 200 000,-

3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů
Kč 130 000,-

3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Kč 15 000,-

4351 | Os. asistence, pečovatelská služba
Kč 16 000,-

5213 | Krizové řízení
Kč 5 000,-

5512 | PO - dobrovolná část
Kč 30 000,-

6112 | Zastupitelstvo obce
Kč 777 000,-

6320 | Služby peněžních ústavů
Kč 30 000,-

6171 | Činnost místní správy
Kč 800 000,-

6310 | Služby peněžních ústavů
Kč 20 000,-

Výdaje celkem

Kč 33 700 000,-

Saldo / příjmy - výdaje/

-9 100 000,-

Financování

9 100 000,-

 


 

Vyvěšeno dne:  17. 1. 2020
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 17. 1. 2020
Sejmuto dne: 3. 1. 2021
V elektronické podobě na elektronické úřední desce
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu.

Rozpočet obce na rok 2020 [PDF formát] >

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 [PDF formát] >

Návrh rozpočtu obce na rok 2021