Zveřejněno: 13.10.2020 | Aktualizováno: 27.10.2020

Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/27939 v obci Dlouhá Lhota v termínu od 19. 10. 2020 do 21. 10. 2020, a to z důvodu rekonstrukce komunikace.

Rekonstrukce komunikace při příjezdu do obce směrem od Sukorad proběhne v úseku od křižovatky hl. silnice a ulice “k bytovce” ke křižovatce hl. silnice a ulice “od bytovky” (k bývalé klubovně). Během těchto tří dnů zde bude úplná uzavírka provozu. Po dobu uzavírky bude umožněn částečně průjezd autobusů v tomto úseku. Dle informací provozovatele spojení, spol. Arriva budou v těchto dnech spoje č. 5 a č. 8 začínat a končit v obci Sukorady. Zastávky v Dlouhé Lhotě a Petkovech nebudou obslouženy. V čase od 7:30 do 13:00 bude průjezd obcí uzavřen zcela, tedy i pro autobusy. Tel. kontakt na dispečink dopravce Arriva pro Ml. Boleslav: +420 737 797 575. Jízdní řád – Arriva >

Řidiči při cestách do centra obce z Mladé Boleslavi (ve směru od Sukorad) budou muset volit náhradní trasy, například přes Domousnice nebo Dolní Bousov. Objízdné trasy budou vyznačeny přechodným dopravním značením.

Vzhledem k již probíhajícím pracím je provoz na komunikaci v tomto úseku řízen kyvadlově semafory. Žádáme řidiče, aby dodržovali dopravní značení a dbali na bezpečnost silničního provozu v obci.