Zveřejněno: 21.7.2020 | Aktualizováno: 10.8.2020

Rekonstrukce komunikace na výpadovce z Ml. Boleslavi na Jičín silnici č. I/16 proběhne v úseku od křižovatky u Olympie k Řepovu. Během těchto dvou týdnů zde bude úplná uzavírka provozu. Řidiči při cestách z Mladé Boleslavi na východ budou muset volit náhradní trasy, například přes Mnichovo Hradiště. Tuto stavbu zajišťuje ŘSD a povolení vydává krajský úřad. Město Mladá Boleslav tuto dlouhodobě plánovanou opravu nemohlo ovlivnit, pouze se podařilo nasměrovat uzavírku do doby škodovácké dovolené, kdy je ve městě relativně klidněji.

Silnice I/16 (ulice Jičínská), Mladá Boleslav – Řepov, část obce Průmyslová zóna Řepov, okr. Mladá Boleslav

Termín uzavírky: 25.07.2020 – 09.08.2020

Úplná uzavírka č. I/16 v km staničení cca 89,500 – 91,000 délky cca 1500m , místopisný název mezi úrovňovou křižovatkou u Obchodního centra Olympia Mladá Boleslav a úrovňovou křižovatkou Řepov, z důvodu opravy komunikace a odvodnění.

Popis objízdných tras při úplné uzavírce:

Pro vozidla ve směru na Jičín: po značené objízdné trase, dálnice č. D10 – exit 53 – mimoúrovňová křižovatka se silnicí č. II/276 – Buda – Býčina – Kněžmost – silnice č. II/268 – Kněžmost – Žantov – Soleček – mimoúrovňová křižovatka se silnicí č. I/16 Horní Bousov, délka cca 20 km.

Pro vozidla ve směru na Mladou Boleslav: po značené objízdné trase, mimoúrovňová křižovatka se silnicí č. II/268 Horní Bousov – silnice č. II/268 – Soleček – Žantov – Kněžmost – Boseň – Dobrá Voda – exit č. 57 dálnice č. D10, Mnichovo Hradiště – dálnice č. D10, délka cca 24km.

V souvislosti s touto plánovanou uzavírkou silnice I/16 ve směru na Jičín bude platit i další dopravní omezení, a to v příměstské části Jemníky. V době od 27. července do 9.srpna bude na místní komunikaci třetí třídy ev. č. 436c v úseku Jemníky – Řepov omezen vjezd vozidel. K tomuto kroku bylo nutné přistoupit kvůli tomu, že tímto úsekem bude vedena objízdná trasa pro autobusy MHD, těm sem vjezd umožněn bude.