Testování ve firmách a školách. Zkracuje se doba karantény a izolace

V reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron přichází Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště.

S účinností od 11. ledna 2022 se zkrátí doba karantény a izolace na 5 dnů. Již zavedené preventivní povinné plošné testování zaměstnanců a jiných pracovníků bude pokračovat a od 17. ledna bude na určitou dobu zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně. Testování bude pro zaměstnance povinné. Změny schválila Vláda ČR na svém zasedání dne 5. 1. 2022.

Testování bude pro zaměstnance povinné. V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.

Osoby samostatně výdělečně činné budou mít povinnost podstoupit rychlý antigenní samotest rovněž s frekvencí dvakrát za týden s výjimkou těch, kteří se v místě výkonu činnosti nesetkávají s dalšími osobami.

Na základě metodického pokynu k nařízení karantény a izolace se doba karantény i izolace zkrátí od 11. ledna na 5 dnů ode dne prvního odběru prvního pozitivního testu. Osoby, kterým byla karanténa a izolace ukončena, jsou povinné ještě následujících 5 dní nosit respirátor.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

ZŠ Březno

Screeningové testování žáků ve školách v lednu 2022

V období od 3. do 16. ledna 2022 bude probíhat testování každé pondělí a čtvrtek.
Testování proběhne v pondělí 10. 1. 2022 a ve čtvrtek 13. 1. 2022.

Dále bude probíhat screeningové testování každé pondělí, tedy 17. 1., 24. 1. a 31. 1. 2022

Testování budou všichni žáci, tedy i očkovaní a i ti, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.

O testování v dalších měsících bude škola informovat, a to dle aktuálních nařízení.

Zdroj: ZŠ Březno