Zveřejněno: 21.5.2018 | Aktualizováno: 21.5.2018

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dlouhá Lhota 29, rozhodla v souladu s § 34, §
165 odst. 2 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dlouhá Lhota 29, okres Mladá Boleslav.

Výsledky přijímacího řízení – seznam uchazečů >