Provoz ambulancí v Klaudiánově nemocnici o letních prázdninách

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi na léto naplánovala řadu oprav a údržeb. Nejvíce těchto činností bude probíhat v době celozávodní dovolené automobilky.

Sledujte webové stránky nemocnice pro aktuální informace.

Pohotovost a akutní péče budou zajištěné v plném rozsahu.

Provoz ambulancí v červenci a srpnu 2022 >