Zveřejněno: 14.2.2019 | Aktualizováno: 16.2.2019

Program rozvoje venkova je veřejností často vnímán jako program určený pouze pro zemědělce a příbuzné obory. Méně známá je skutečnost, že obsahuje i dotační opatření s názvem „Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“, které je určené také živnostníkům a malým firmám v obcích a malých městech, jejichž činnost se zemědělství vůbec netýká.

Finanční prostředky z této dotace jsou poskytovány na investiční výdeje:

  • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny
  • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou činnost
  • doplňkové výdaje projektu (např. úprava povrchů, výstavba parkovacích stání, výsadba doprovodné zeleně)
  • nákup nemovitostí

Dotace je poskytována zpravidla ve výši 45 % z pořizovací ceny.

Více informací zde >