Zveřejněno: 14.10.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR se upřesňují pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.

V těchto dnech platí, že:

  • se nekonají žádná soutěžní utkání
  • je zakázáno používat:
    – vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
    – vnitřní sportoviště
    – tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
    – v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

FAČR | Rozhodnutí o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021 >

Zdroj: FAČR