Zveřejněno: 22.10.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Řidiči s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc navrhuje prodloužení platnosti řidičských průkazů do 31. 3. 2021.

„Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ stojí v metodickém stanovisku Ministerstva dopravy, které dnes dostaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

Opatření zatím platí na období nouzového stavu a pouze v České republice. Ministerstvo dopravy jedná s Evropskou komisí o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do 31. 3. 2021.

Informace o výměně řidičských průkazů:

  • Pokud vám propadl řidičský průkaz, nemusíte si jej měnit pro cesty po České republice
  • Pokud nový doklad potřebujete, využívejte prosím rezervační systémy úřadů
  • O řidičský průkaz lze zažádat až 3 měsíce dopředu
  • O řidičský průkaz lze zažádat na kterémkoli ORP, jejich mapu naleznete na webu Ministerstva dopravy
  • O konci platnosti dokladu se můžou občané nechat nově informovat prostřednictvím Portálu občana
  • K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených ministerstvem vnitra
  • Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 korun. Standardní výměna je výměna zdarma; zákonná lhůta je do 20 dnů, zpravidla do 14 dnů je doklad vyroben.

Metodické stanovisko k výkonu dopravně správních agend v době nouzového stavu na úseku agend řidičů – podzim 2020 | Ministerstvo dopravy ČR >

Zdroj: Magistrát města Mladá Boleslav