Zveřejněno: 3.5.2018 | Aktualizováno: 24.5.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci  Dlouhá Lhota, které se bude konat: 23. 05. 2018 v čase od 07:30 do 18:00 hod. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Více informací – elektronická zpráva zde >

Přehled plánovaných odstávek elektřiny ČEZ Distribuce >


Pozn.: Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 03. 05. 2018, sejmuto: 24. 05. 2018