Informace o plánovaných přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci  Dlouhá Lhota. Přerušení dodávky elektřiny jsou plánována pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
 

 


TERMÍN29. 09. 2020 v čase od 07:30 do 14:30 hod.
Odstávka se týká uvedených čísel popisných (č.p.) a parcelních čísel v obci Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota – Dlouhá Lhota, okres Mladá Boleslav:

11, 12, 14, 15, 16, 26, 27, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 66, 67, 69, 70, 72, 85, 88, 89, 103, 113, 149, 160, 161, 165, parc. č. 31/4, parc. č. 35/1, parc. č. 48/1, parc. č. 1337/3, E72

Oznámení o odstávce zde >


TERMÍN8. 10. 2020 v čase od 07:30 do 14:30 hod.
Odstávka se týká uvedených čísel popisných (č.p.) a parcelních čísel v obci Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota – Dlouhá Lhota, okres Mladá Boleslav:

29, 32, 33, 34, 36, 47, 49, 55, 62, 63, 64, 76, 84, 86, 87, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 150, parc. č. 106/1

Oznámení o odstávce zde >


Vyhledávání plánovaných odstávek ČEZ Distribuce zde >