Zveřejněno: 8.12.2017 | Aktualizováno: 20.2.2018

Silnice č. I/16 v obci Sukorady je již kompletně průjezdná. Oprava vozovky a chodníků byla ukončena.

Dle doručeného rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav o povolení úplné uzavírky silnice č. III/27939 v prostoru křižovatky se silnici č. I/16 v obci Sukorady, z důvodu provádění stavebních prací při akci „Rekonstrukce vozovky I/16 v obci Sukorady“ je zřejmé, že dopravní komplikace směrem do obce Dlouhá Lhota ještě potrvají, a to nejdéle do poloviny měsíce prosince.

Údaje o uzavírce:
Úsek uzavírky: silnice č. III/27939 v prostoru křiž. se silnici č. I/16 v obci Sukorady
Doba uzavírky: v době od 1.12.2017 nejdéle do 14.12.2017
Důvod uzavírky: provádění stavebních prací při akci „Rekonstrukce vozovky I/16 v obci Sukorady“
Druh uzavírky: úplná
Stanovená objížďka: – pro nákladní dopravu: po silnici č. I/16 (Horní Bousov) – silnice č. II/279 (Horní
Bousov – Dolní Bousov – Řitonice) – silnice č. III/27939 (Řitonice – Petkovy –
Dlouhá Lhota) – obousměrně
– pro osobní dopravu: po místní komunikaci v obci Sukorady
Pravidelná autobusová doprava : bude umožněn průjezd přes uzavírku

Rozhodnutí >      Usnesení – oprava rozhodnutí >

Od 18.9. do 30.11.2017 bude etapově probíhat oprava silnice I/16 v Sukoradech. Provoz bude řízen semafory. Stavba začíná v pravém pruhu ve směru od Mladé Boleslavi a to až po autobusovou zastávku, pokračuje se levým pruhem ve stejné délce, oprava těchto úseků bude obnášet i výměnu ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm.

Při druhé etapě od 15.10.2017 bude platit úplná uzavírka křižovatky na Husí Lhotu. Třetí etapa počínající 11.11. 2017 bude zasahovat do křižovatky na Dlouhou Lhotu, v tomto intervalu bude platit úplná uzavírka této křižovatky mimo autobusy, vozidla do 3,5t budou moci projet místní komunikací dle značení. Zde dojde pouze k výměně asfaltu.

Čtvrtá etapa od 21.11. 2017 bude rovněž omezovat provoz na křižovatce na Dlouhou Lhotu platí stejné omezení jako u předchozí etapy. Rovněž zde dochází pouze k výměně asfaltové vrstvy.

Plán objízdné trasy v době uzavírky zde >

Rekonstrukce vozovky a budování chodníků v obci Sukorady – souhrnné informace zde >