Zveřejněno: 10.9.2019 | Aktualizováno: 17.10.2019

Oznamujeme, že odvoz nebezpečného odpadu v obci se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019 v 09:00 hod. od budovy obecního úřadu v Dlouhé Lhotě.

Více informací zde >

Od soboty 14. září 2019 bude každý týden, vždy v sobotu od 14:00 -16:00 hod. otevřeno pro občany Dlouhé Lhoty sběrné místo na Čarodějnicích.

Uložit je zde možno na vyhrazené místo pouze dřevo a posečená tráva.