Zveřejněno: 22.2.2019 | Aktualizováno: 10.3.2019

Oznamujeme, že odvoz nebezpečného odpadu v obci se uskuteční v neděli 10. 03. 2019 v 09:30 hod. od budovy obecního úřadu v Dlouhé Lhotě.

Těmito odpady jsou obaly od barev (katalogové číslo 200127) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát nádoby pouze řádně uzavřené s barvami ,oleji a chemikáliemi.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej
  • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

  1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude shromážděn předem na jednom místě, které je přístupné nákladní pro vozy. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
  2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
  3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!

Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Více informací zde >

Publikováno: 16. 1. 2019