Zveřejněno: 22.10.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

Od čtvrtka 22. října od 6:00 hodin do úterý 3. listopadu do 23:59 hodin vláda ČR omezuje volný pohyb osob, činnosti maloobchodů a služeb. Nadále trvají doposud platná nařízení s dílčími aktualizacemi, ve všech uvedených případech vždy nutnost dodržovat pravidlo 3R. Vláda od čtvrtka od 6:00 hod. omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy.

Co od čtvrtečního rána po dobu následujících 14 dní platí?

 • Zákaz volného pohybu osob s výjimkou cest do práce, na nákupy pro zajištění životních potřeb, k lékaři, cest domů nebo za rodinou, cest za dobrovolnickou výpomocí, cest pro vyřízení úředních záležitostí ad. (více v odkazu na vládní dokument níže).
 • Cesty do přírody za čerstvým vzduchem Ministerstvo zdravotnictví naopak doporučuje, možné jsou však jen v počtu dvou osob případně více, pokud jsou dotyční členy jedné domácnosti, nezakazují se ani cesty na chalupy, ale platí stejné pravidlo jako pro cesty do přírody.
 • S výjimkou prodejen základního sortimentu, tedy prodejen s potravinami, lékáren a drogerií jsou na následujících 14 dní omezeny služby všech ostatních provozoven – výjimku tvoří:
  • Prodejny kosmetiky a dalšího hygienického a drogistického zboží,
  • Prodejny pohonných hmot,
  • Prodejny malých domácích zvířat a krmiva pro zvířata,
  • Prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • Prodejny novin, časopisů a tabákových výrobků,
  • Prádelny a čistírny,
  • Provozovny servisu a oprav silničních vozidel, provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • Prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • Provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • Prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • Pokladny prodeje jízdenek,
  • Květinářství,
  • Provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • Prodejny textilního materiálu a textilní galanterie,
  • Provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • Provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  • Zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost,
  • Provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  • Provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • Myčky automobilů,
  • Prodejny domácích potřeb a železářství,
  • Provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

Provozovny, které fungují i nadále bez omezení, jsou povinny zajistit:

 • dostatečné rozestupy,
 • zamezit vzniku front,
 • umístit do prostor dezinfekční prostředky a zároveň dezinfikovat často dotýkané předměty,
 • informovat v provozovně zákazníky o platných nařízeních.
 • Zakazuje se přítomnost v provozech stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží široké veřejnosti (jídelna v Komunitním centru zůstává v provozu!). Možnost prodeje prostřednictvím výdejních okének v čase od 6:00 do 20:00 hodin trvá. Další výjimkou jsou stravovací služby poskytovatelů zdravotnických, sociálních služeb, zaměstnanecké jídelny nebo vězeňské služby.
 • Zakazuje se pití alkoholu na veřejnosti.
 • Nadále trvají doposud platná nařízení s dílčími aktualizacemi, ve všech uvedených případech vždy nutnost dodržovat pravidlo 3R.

Vláda od čtvrtka od 6:00 hod. omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum. Znění krizového opatření naleznete zde >.

Kabinet v souvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními schválil také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly dnes vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy. Výzvu už Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo zde >.

Kompletní znění aktuálních opatření naleznete na webu vlády ČR >

Zdroj: Vláda ČR a MZČR