Symboly obce – znak a vlajka

Znak (erb) obce

V modrém štítě zlatá zvonice s červenou bání, zakončenou zlatým křížkem, černým obloukovým oknem, v němž je zavěšen zlatý zvon. Zvonice podložená zkříženými stříbrnými liliovými hůlkami a provázená položenými odvrácenými zlatými lipovými listy.

Vlajka obce

Modrý list s bílým ondřejským křížem širokým dvacetinu šířky listu, uprostřed přeloženým žlutou zvonicí s červenou bání zakončenou žlutým křížkem, s černým obloukovým oknem se zavěšeným žlutým zvonem. Zvonice je provázená v žerďové a vlající části listu položenými odvrácenými žlutými lipovými listy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.