Zveřejněno: 22.4.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi začala s ohledem na vývoj situace s obnovením operačního a ambulantního provozu. Obnova bude postupná a nadále platí řada nařízení, která musí pacienti v areálu nemocnice dodržovat. Pacient navíc před příchodem do ambulance podepíše Čestné prohlášení – doklad o bezinfekčnosti (formulář čestného prohlášení ke stažení níže v této zprávě– výjimku mají pouze onkologičtí pacienti).

Čestné prohlášení – potvrzení o bezinfekčnosti [formát DOCX, 894 kB]

Čestné prohlášení – potvrzení o bezinfekčnosti [formát PDF, 609 kB]

Dodržovat pacienti musí epidemiologicko-hygienická opatření: roušku musí mít pacient nasazenou ve všech prostorách nemocnice, a to i v ordinaci nebo během vyšetření. Roušku odkládá pouze na vyžádání lékaře! Pokud má pacient nasazen respirátor s výdechovým ventilem, je nutné, aby měl přes něj nasazenou roušku. Tato opatření platí i pro pacientův doprovod. Pacienti musí v celém areálu nemocnice dodržovat dvoumetrové odstupy od ostatních pacientů. Pokud přijde pacient do čekárny dříve než 15 minut před plánovaným vyšetřením, bude čekat mimo prostory čekárny (může využít přilehlých chodeb nemocnice).

Pacienti by měli sledovat webové stránky nemocnice pro aktuální informace – provoz ambulancí se může měnit v souvislosti s vývojem onemocnění COVID-19.

Stav ke dni 22. 4. 2020 (pro bližší informace klikněte na konkrétní oddělení)

Interní oddělení

Telefon pro objednání do interních ambulancí je: 326 742 840 nebo 326 742 899.

–        Elektrické kardioverze (EKV – plánované) – termín zahájení programu EKV: 4. 5.

–        Angiologická ambulance – termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační doba: úterý, středa a pátek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)

–        Kontroly kardiostimulátorů – termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační doba: úterý, středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)

–        Transthorakální echokardiografie (TTE) – plánované vyšetření – termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační hodiny: pondělí, středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)

–        Transesophageální echokardiografie (TEE) – plánované vyšetření  – termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační hodiny: pondělí 17:00 – 19:30)

–        Připojování a odpojování 24 – hodinového Holtera a ABPM – termín zahájení provozu: 27. 4.

–        Kardiologická ambulance  – termín zahájení provozu: 27. 4. (ordinační doba: podělí, čtvrtek, pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00)

–        Diabetologická ambulance – termín zahájení provozu: 4. 5. (ordinační doba: pondělí, středa, pátek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)

–        Diabetologická ambulance Mnichovo Hradiště – termín zahájení provozu: 4. 5.

–        Diabetologická a interní ambulance Benátky nad Jizerou – termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační doba: úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30)

–        EKG pro  PL a ambulantní specialisty – termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 12:00)

–        Nefrologická ambulance – od 27. 4. 2020 bude ambulance v plném provozu

Provoz ostatních ambulancí (všeobecná interna, endokrinologická, nutriční, revmatologická, osteologická) bude zprovozněn v průběhu května v závislosti na epidemiologické situaci a doporučeních MZd ČR).

Chirurgické oddělení

–        Od 4. 5. budou funkční všechny ambulance.

–        Chirurgická ambulance a odborné poradny jsou dočasně přesunuty do ambulancí č.1 a 2 v pavilonu interny.

–         Chirurgická ambulance v Benátkách nad Jizerou bude v květnu 2020 ještě uzavřena.

Oční oddělení

–        Od 27.4. postupné obnovení operativy elektivních ambulantních výkonů (šedé zákaly, víčková chirurgie, kryoaplikace, současně se začnou vyšetřovat pacienti před operací šedého zákalu, začneme objednávat na dg. vyšetření OCT, HRT, HFA. Dál poběží aplikace anti-VEGF centrových léků.). Ambulance začne postupně objednávat na laserové výkony a na běžná vyšetření. Ambulance na Poliklinice Modrá hvězda začne ordinovat.

–        Od 4.5. plný provoz oddělení i všech ambulancí a poraden.

–        Oční ambulance v Benátkách n./J. zatím bude uzavřena (předpokládané otevření druhá polovina května).

Oddělení ORL

–        Ambulance na Poliklinice Modrá hvězda bude otevřena od 27. 4.

–        Ambulance v Benátkách nad Jizerou bude nadále uzavřena, pacienti budou ošetřeni v ambulanci ONMB.

–        Další odborné ambulance ORL v nemocnici budou v plném provozu od 4. 5.

Urologické oddělení
–        Ambulance v Benátkách nad Jizerou je dočasně uzavřena, pacienti budou ošetřeni v ambulanci ONMB.
ARO

–        Od 27. 4. dochází k obnovení provozu anesteziologické ambulance.

–        Od 5. 5. dochází k obnovení provozu ambulance léčby bolesti.

Oddělení nukleární medicíny

–        Aerosol generující vyšetření budou probíhat pouze v omezené. Ostatní vyšetření budou od 27. 4. bez omezení.

Neurologické oddělení

–        K obnovení provozu ambulancí dojde postupně od 27. 4. Plný provoz ambulancí bude obnoven od 4. 5.

Kožní oddělení

–        Od 27. 4. dojde k postupnému obnovení provozu ambulancí. Plný provoz ambulancí bude obnoven od 4. 5. 2020.

Dětské oddělení

–        Plný provoz ambulancí bude obnoven od 4. 5.

Rehabilitační oddělení

–        Provoz obnoven od 27. 4. (zdravotní sestra bude telefonicky objednávat pacienty). Plný provoz oddělení bude obnoven od 4. 5. 2020.

Gynekologicko - porodnické oddělení

–        Operační činnost bude obnovena od 20. 4. malými výkony, od 4. 5. v plném rozsahu.

–        Provoz urogynekologické ambulance bude obnoven od 4. 5.

–        Externí ambulance (Palackého MB, Dobrovice, Katusice, Bělá p./B., Bakov n./J.) bude fungovat od 20. 4. v režimu jeden den – jedna ambulance.

Radiodiagnostické oddělení

–        RTG v Mn. Hradišti a RTG v Benátkách nad Jizerou budou od 4. 5. opět v plném provozu.

–        Mamocentrum – od 20. 4. bude v pondělí a ve středu probíhat objednávání pacientů na screeningové vyšetření. Další rozšiřování vyšetření v rámci screeningu bude probíhat dle epidemiologické situace na tel.: 326 742 208.

–        Magnetická resonance a CT- od 20. 4. se lze telefonicky objednávat na vyšetření i u neurgentních pacientů na tel.: 326 742 209

–        Sonografie – od 27. 4. se lze telefonicky objednávat na neurgentní vyšetření na tel.: 326 742 209.

–        Skiaskopie – jícen, žaludek, polykací akt. – od 27. 4. na tel.: 326 742 209

–        Skiagrafie – RTG je v provozu kontinuálně jako doposud bez objednání v čase 7.00-15.00.

Ortopedické oddělení

–        vyšetření dětských kyčlí – od 20. 4. 2020 úterý a čtvrtek od 12 do 15 hod.

Gastroenterologické oddělení

–        Od 27. 4. budou obnoveny endoskopie pro ambulantní pacienty

Aktuální informace získáte na webových stránkách nemocnice zde >