Zveřejněno: 17.8.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi nadále platí, že návštěvní hodiny jsou každý den od 14 do 17 hodin (včetně JIP) – výjimky vždy určuje ošetřující lékař. Veřejnost musí počítat s dodržováním několika hygienických opatření. Nemocnice především žádá veřejnost, aby dodržovala během návštěv nošení roušek, a to i na pokojích lůžkových oddělení. Na pokoj jsou vpuštěny současně maximálně dvě osoby (výjimka – pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod). Tento počet platí i pro porodnici!

Nemocnice žádá veřejnost, aby respektovala všechna doporučení – při jejich nedodržování může být vykázána bezpečnostní agenturou z areálu nemocnice. Je nutné respektovat aktuální zdravotní stav pacientů a brát ohled na jejich sníženou imunitu a zbytečně neohrožovat zdraví pacientů. Dále musí respektovat rozhodnutí lékaře nebo zdravotní sestry příslušného oddělení – režim návštěvy, délka návštěvy (toto se týká zejména vícelůžkových pokojů, kde návštěva musí brát ohled na další pacienty).

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V KLAUDIÁNOVĚ NEMOCNICI

Zdroj: Klaudiánova nemocnice