Zveřejněno: 19.2.2019 | Aktualizováno: 19.2.2019

Společnost, která se zabývá realizací environmentálních staveb si Vás dovoluje oslovit s nabídkou výkopové zeminy. Bude realizovat likvidaci přebytečných materiálů na stavbě v obci Březno – oprava drážního mostu. Ze stavby bude mít výkopovou zeminu v množství cca 700 tun, kámen z křídel mostu cca 200 tun a štěrk z kolejového lože cca 100 tun.

Výkopovou zeminu společnost na základě zkoušek o nezávadnosti a s patřičnými dokumenty může využít pro terénní úpravy tak, jak to definuje zákon o odpadech.

Výkopovou zeminu doveze zájemcům na místo zdarma. Při větším odběru ( 700 tun ) provede i terénní úpravy. V případě zájmu můžete kontaktovat pana Ing. Tomáše Kalouse, tel.: +420 776 553 562, email: tomas.kalous@enreta.cz