Zveřejněno: 8.3.2021 | Aktualizováno: 8.3.2021

Mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi.

Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území obcí:

  • Březno u Mladé Boleslavi
  • Dolánky
  • Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi
  • Lhotky u Mladé Boleslavi
  • Nová Telib
  • Petkovy
  • Sukorady u Mladé Boleslavi

Nařízená opatření pro obce v tzv. ochranném pásmu Státní veterinární správou zde >

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Tato opatření vydala na základě potvrzení výskytu této nebezpečné nákazy v v malochovu slepic a hus v obci Březno na Mladoboleslavsku. Chovatel nahlásil postupné hynutí chované drůbeže. Laboratoř potvrdila u uhynulých kusů rovněž virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Do 8. 3. 2021 uhynulo 21 z 22 kusů drůbeže. Poslední kus byl utracen.

Stejně jako v předchozích případech i okolo nových ohnisek bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Základním preventivním opatřením proti zavlečení nákazy je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

SVS – Ptačí chřipka v České republice – aktuální informace >