Zveřejněno: 30.11.2020 | Aktualizováno: 6.12.2020

Průkaz vydaný zdravotní pojišťovnou vás opravňuje k prokázání nároku na poskytování zdravotní péče, vydání léků v lékárnách a prodejnách zdravotní techniky. Pokud půjdete na zdravotní pojišťovnu něco vyřizovat, rovněž si připravte průkaz zdravotního pojištění. Některým pojištěncům bude končit platnost průkazu již ke konci tohoto roku.

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Plastová karta, na čelní straně modrá. Tento průkaz je vydáván od 1. července 2004, je nepřenosný. Průkaz kromě ČR platí i ve všech státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku, které jej respektují, jeho užívání požaduje i Makedonie.

ZPŠ Škoda – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Nový Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce) lze získat:

  • při osobní návštěvě jakékoliv pobočky ZPŠ po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu pojištěnce
  • korespondenčně zasláním vyplněného formuláře “Žádost o vystavení průkazu pojištěnce” na příslušnou pobočku ZPŠ – žádost je možné vyplnit, vytisknout a podepsat. Poté naskenovat a poslat na email pojišťovny zpskoda@zpskoda.cz  Zpravidla do 14 dnů Vám nový průkaz bude zaslán poštou doporučeně.
  • elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP.

Při osobní návštěvě je průkaz pojištěnce vydán okamžitě. Průkazy odeslané prostřednictvím pošty jsou zasílány doporučeně. Nový průkaz pojištěnce se vydává zdarma.

Více informací na webových stránkách zdravotní pojišťovny ZPŠ Škoda >

Ostatní zdravotní pojišťovny

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), ZPMV – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207)Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna (201), RBP zdravotní pojišťovna (213) zasílají průkazy zdravotního pojištění automaticky na adresu pojištěnce, a to před skončením jejich platnosti.

V případě změn Vašich údajů (adresa bydliště apod.) vždy kontaktujte pojišťovnu.