Klaudiánova nemocnice rozšiřuje návštěvní hodiny

S ohledem na epidemiologický vývoj v regionu rozšiřuje Klaudiánova nemocnice od pondělí 17. dubna 2023 návštěvní hodiny od 15 do 19 hodin. Po dohodě s ošetřujícím lékařem je možné povolit návštěvy i mimo návštěvní dobu.

Obecná pravidla pro návštěvy:
 • návštěva nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného respiračního onemocnění
 • návštěva dodržuje hygienicko-epidemiologický režim a respektuje v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení
 • před vstupem na lůžkové oddělení/pokoj pacienta a při odchodu návštěva provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • návštěvy nejsou standardně povoleny na izolačních pokojích, případně odděleních (pro covid-19 včetně dalších situací, kdy je nařízen zvýšený hygienický režim)
 • výjimky z návštěvních hodin určuje ošetřující lékař
 • návštěvy dětem do 10 let nedoporučujeme, možné pouze v doprovodu rodičů a na vlastní zodpovědnost. Dětem do 3 let je vstup na většinu oddělení z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázán
 • návštěvy při vstupu na pracoviště akutní lůžkové péče intenzivní (ARO, JIP) použijí ochranný oděv
Co raději na návštěvu do nemocnice nenoste:
 • nejsou povoleny květiny řezané ani v květináčích na oddělení intenzívní péče, oddělení operačních oborů a gynekologicko-porodnická oddělení
 • květiny v květináčích ani jiné předměty, které mohou být zdrojem infekce
 • větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze
 • potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, pokud potřebujete poradit, neostýchejte se s dotazem obrátit na ošetřujícího lékaře
 • dětem nenoste hlučné a nebezpečné hračky
 • na návštěvu rozhodně nepatří cigarety a alkohol
Zdroj: Magistrát města Mladá Boleslav | Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav