Zveřejněno: 13.7.2021 | Aktualizováno: 29.8.2021

Informace pro občany o připojení ke splaškové oddílné kanalizaci a ČOV

1. Připojení na kanalizaci

Od 12. 7. 2021 je možné se již připojit na vybudovaný kanalizační řád. Do tohoto kanalizačního řádu nesmí být svedena povrchová voda. Septiky se nesmí vypustit do kanalizačního řádu. Každý proto musí doložit vyvezení septiku. Kanalizační přípojka k domu musí být vybavena kanalizační – kontrolní šachtou o minimálním průměru 400 mm. Šachtu je nutné umístit co nejblíže k hranici pozemku. Po vybudování přípojky je nutné zhotovit fotodokumentaci. Výše stočného bude určeno do konce roku 2021. Každý, kdo se připojí, je povinen se neprodleně nahlásit na obecním úřadu, nebo tuto skutečnost sdělí kterémukoliv zastupitelovi obce.

2. Nakládání s výkopovou zeminou

Vykopanou, nepotřebnou zeminu je již možné kdykoliv odvézt na vyznačené místo pozemku 245/11 (vlevo od „čarodějnic“)

Informace pro občany o připojení ke splaškové oddílné kanalizaci a ČOV [formát PDF – nové okno] >