Zveřejněno: 28.11.2020 | Aktualizováno: 28.11.2020

První a druhé ročníky denně pokračují v prezenčním vzdělávání. Na prezenční vzdělávání nově nastupují 3. – 5. ročníky a 9. třída. V liché týdny nastoupí do školy na prezenční vzdělávání třídy 2. stupně, konkrétně 6.A, 7.A a 8.A. Tyto třídy do školy budou dále do odvolání docházet ob týden, tzn. že v sudé týdny budou doma na distančním vzdělávání.

V sudé týdny budou naopak do školy do odvolání chodit žáci 6.B, 7.B a 8.B. V liché týdny žáci těchto tříd zůstávají doma na distančním vzdělávání.

Pravidla:

– Vzdělávání bude probíhat v plném rozsahu dle rozvrhů.

– V hodinách hudební výchovy a tělocviku bude dle dispozic MŠMT jiný režim: žáci nesmí zpívat a cvičit. V hodinách bude vyučováno: teorie, poslech, vycházky, náhradní činnosti.

– Žáci ve škole budou používat roušky po celou dobu pobytu a kontaktu s dalšími osobami (výjimka je pouze čas pití a svačiny, případně oběda). Doporučujeme zaopatřit denně dítě minimálně 2 kusy této povinné ochrany dýchacích cest, obličeje.

– Žáci ve škole musí dodržovat zvýšenou a častěji nastavenou hygienu. Při vstupu do budovy mají u šaten možnost použít dezinfekci. Také ve třídě dodržují přísnější režim v oblasti hygieny: častěji (a zvláště po použití toalet + před jídlem) si myjí ruce mýdlem, mohou použít dezinfekci.

– V učebnách se bude často, pravidelně a důkladně větrat. Dobře své děti oblékejte. Doporučujeme více slabších vrstev, aby žáci mohli reagovat na momentální teplotní stav v učebně.

– Školní družina funguje ve 4 odděleních. Každý ročník (třídy A, B) má své zázemí i vychovatelku.

– Stravování bude probíhat v režimu speciálního rozpisu dle hygienických nařízení. Počítejte s případnou možnou časovou prodlevou.

Zdroj: ZŠ Březno