Zveřejněno: 26.10.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

Mateřská škola v Dlouhé Lhotě si Vás tímto dovoluje informovat, že Vaše dítě bylo přítomno dne 16.10. 2020 v mateřské škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. Na Vaše dítě se vztahuje karanténa, která bude trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 30.10.2020.

Do Výše uvedeného data je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoliv kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské ani jiné zařízení!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na dítě. Rodina by měla dle vlastního uvážení zavést opatření.

Dle nových pravidel (platných od 25.09.2020 je karanténa pro Vaše dítě stanovena na dobu 14 dnů s tím, že pokud se v průběhu karantény neobjeví žádné obtíže spojené s onemocněním COVID 19, může se Vaše dítě vrátit do mateřské školy a současně začlenit do běžného režimu. V případě, že se v průběhu karantény objeví jakékoliv obtíže typické pro COVID 19 je nezbytné, aby se Vaše dítě bezprostředně podrobilo kontrolnímu testu.

  • Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách
  • Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test a také doklad o ošetřování člena rodiny.

Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i toto sdělení:

Informace pro rodiče dětí mateřské školy – karanténa >

Další praktické informace naleznete zde:

http://khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace—co-nasleduje-jste-li-pozitivni–nebo-kontaktpozitivniho-
pacienta-5834_5834_161_1.html

Infolinka hygiena tel.: 314 000 405


Distanční výuka v týdnu 26. – 30. 10. 2020 v MŠ Dlouhá Lhota

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který nalezete na stránkách MŠ (záložka „Vzdělávací obsah“, téma „Podzim“) Vzdělávací program >

V týdnu 26. 10. – 30. 10. 2020 jsme měli mít téma „Opakování“. Na dalších stránkách naleznete některé básničky, říkadla a písničky, co jsme se s dětmi učili. Dále přikládám několik pracovních listů. Báseň Podzim děti neznají, můžete se jí s dětmi naučit. Pro rodiče předškoláků: Prosíme, aby Vaše děti splnily alespoň dva pracovní
listy, které přinesou do MŠ.

Distanční výuka MŠ Dlouhá Lhota – kompletní informace >

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku MŠ