Zveřejněno: 31.1.2017 | Aktualizováno: 21.2.2018

Provozovatel vodovodu v naší obci Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. zveřejňuje na základě zákona o vodovodech a kanalizací informace o kvalitě pitné vody za rok 2016 na základě odběrů a rozborů z vodovodní sítě na stálých a proměnných odběrových místech.

Více informací v dokumentech zde:  Informace >      Tabulka >