Zveřejněno: 31.12.2020 | Aktualizováno: 31.12.2020

V měsíci lednu 2021 budou mnozí z vás podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Pro obec Dlouhá Lhota se jedná o územní pracoviště finančního úřadu v Mladé Boleslavi.

Povinnost podání daňového přiznání k Dani z nemovitých věcí platí pro poplatníky, kteří v loňském roce (2020) měnili vlastnické vztahy k nemovitostem (koupě, prodej, darování, směna atp.). Termín podání přiznání je do 31. ledna 2021.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude tomuto úřad předcházet, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud (zejména s pomocí vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).

Toho by chtěl finanční úřad docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které naleznete v tabulce zde (soubor PDF), budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky rovněž pomůže úřad poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodne na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Informační dopis (formát PDF) >

Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí (tabulka kontaktů – formát PDF) >

Finanční úřad v Mladé Boleslavi – web >