Zveřejněno: 12.12.2020 | Aktualizováno: 12.12.2020

Znáte nějaký zajímavý příběh spojený s mladoboleslavským regionem? Máte doma historický artefakt nebo archivní fotografie? Přihlaste je do výzvy Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, kterou v rámci projektu Kultura má zelenou společně vyhlašují Nadační fond Škoda Auto a nadační fond Bohemian Heritage Fund, a pomozte vytvořit kolektivní paměť regionu. Příběhy nebo artefakty je možné přihlašovat do 31. března 2021. Výzva bude zakončena multimediálním projektem s výstavou.

„Každá rodina, spolek či zájmový klub nebo třeba tradiční regionální firma skrývají více či méně zapomenuté příběhy, které se váží k Mladoboleslavsku a stojí za to je vyprávět,“ říká Bohdan Wojnar, boleslavský patriot a člen dozorčí rady Nadačního fondu Škoda Auto.

Právě tato myšlenka stála na počátku výzvy Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, která hledá příběhy rodin, jednotlivců, uskupení či událostí, které se vztahují k historii i současnosti regionu. „V době všech protiepidemických karanténních opatření jsme si o to silněji uvědomili, že to, co nám nikdo nemůže vzít, je naše kulturní a kolektivní identita. Touto výzvou ji chceme objevovat a posilovat,“ vysvětluje Pavel Smutný, prezident nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.

Příběh, ale také artefakt nalezený na půdě, archivní fotografie, vzácné rarity vztahující se k lokalitě, zkrátka jakoukoliv zajímavost vztahující se k mladoboleslavskému regionu může přihlásit kdokoliv do 31. března 2021 na www.kulturamazelenou.cz, přičemž ty nejzajímavější příběhy a předměty budou finančně odměněny částkou až 30 000 korun. Kolektivní paměť Mladoboleslavska pak bude představena v příštím roce v podobě multimediálního projektu.

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund vyhlašuje také otevřenou grantovou výzvu Nové vize pro kulturu, jejímž cílem je nastartovat kulturu na Mladoboleslavsku po koronavirové krizi a najít nové možnosti a umělecké formy přizpůsobené změněným podmínkám. Tato výzva mezi žadatele rozdělí 1 100 000 korun. Zájemci mohou své projekty přihlašovat do 28. února 2021. Více informací se dozvíte na www.kulturamazelenou.cz.


Nadační fond ŠKODA AUTO

tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav

www.nfsa.cz

Nadační fond
BOHEMIAN HERITAGE FUND

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
CZ-140 78 Praha 4

www.bohemianheritage.cz