Elektronická úřední deska obce
Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Aktuální záznamy (úvod) >

Vybrané záznamy:
Datum vyvěšení Název dokumentu Stáhnout / Zobrazit Původce Datum sejmutí
02. 12. 2016 Výskyt ptačí chřipky v Evropě – informace pro drobnochovatele Stáhnout Státní veterinární správa 17. 12. 2016
14. 11. 2016 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Stáhnout OÚ Dl. Lhota 31. 12. 2017
14. 11. 2016 Rozpočtový výhled obce na rok 2017 – 2020 Stáhnout OÚ Dl. Lhota 31. 12. 2020
17. 10. 2016 Návrh opatření obecné povahy Stáhnout MŽP ČR 01. 11. 2016
17. 10. 2016 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR Stáhnout MŽP ČR 01. 11. 2016
21. 09. 2016 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Stáhnout ÚZSVM 06. 10. 2016
21. 09. 2016 Výzva ÚZSVM – seznam vlastníků Stáhnout ÚZSVM 06. 10. 2016
12. 05. 2016 Závěrečný účet obce za rok 2015 Stáhnout OÚ Dl. Lhota 30. 06. 2016
12. 05. 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stáhnout OÚ Dl. Lhota 30. 06. 2016
03. 05. 2016 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 Stáhnout Finanční úřad 18. 05. 2016
10. 03. 2016 Informace finančního úřadu k dani z příjmu fyzických osob Stáhnout Finanční úřad 25. 03. 2016
08. 03. 2016 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Stáhnout ÚZSVM 23. 03. 2016
08. 03. 2016 Výzva ÚZSVM – seznam vlastníků Stáhnout ÚZSVM 23. 03. 2016
08. 03. 2016 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Stáhnout ÚZSVM 23. 03. 2016
01. 03. 2016 Rozpočet obce na rok 2016 Stáhnout OÚ Dl. Lhota 30. 06. 2017

Elektronická úřední deska (rok):
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Aktuální záznamy (úvod) >