Zveřejněno: 10.10.2018 | Aktualizováno: 14.10.2018

Druhé kolo doplňovacích voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 12. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota pro voliče bydlící v obci Dlouhá Lhota.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Voliči se budou rozhodovat mezi vítězem prvního kola, jímž je Raduan Nwelati (ODS), proti němuž kandiduje Jiří Müller (ANO 2011).

Volby do Senátu Parlamentu ČR – jmenný seznam kandidátů č. 38 – Mladá Boleslav >

Oznámení o době konání a místě voleb >

Volby – informace o počtu a sídle okrsků >

Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V případě senátních voleb je možné využít voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny.