Zveřejněno: 9.8.2016 | Aktualizováno: 21.2.2018

Od 18. 7. 2016 do 18. 8. 2016, křižovatka silnice I/16 se silnicí III/27515 (obec Kolomuty) a III/2768 (obec Plazy), zcela uzavřena silnice III/2768 ve směru od silnice I/16 do obce Plazy, provoz na silnici I/16 řízen světelnými semafory s dlouhým intervalem vzhledem k rozloze předmětné křižovatky a opravovaného úseku silnice I/16 (cca 600 metrů), veškerý provoz po silnici I/16 v úseku od Mladé Boleslavi na Jičín v obou směrech bude po celou dobu opravy silnice I/16 značně omezen a je vážný předpoklad pro tvoření dlouhých kolon.