Zveřejněno: 16.3.2019 | Aktualizováno: 20.3.2019

Oznamujeme, že ve středu 20. 3. 2019 od 6:00 hod. bude firma Compag provádět strojové čištění místních komunikací v obci. Prosíme o zajištění parkování motorových vozidel mimo tyto komunikace. Obecní úřad předem děkuje za součinnost.