Zveřejněno: 20.9.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi budou od pondělí 21. září 2020 návštěvní hodiny každý den od 15:00 do 17:00 hodin (včetně JIP) – výjimky vždy určuje ošetřující lékař. Veřejnost musí počítat s dodržováním několika hygienických opatření. Nemocnice především žádá veřejnost, aby dodržovala během návštěv nošení roušek, a to i na pokojích lůžkových oddělení. Na pokoj jsou vpuštěny současně maximálně dvě osoby (výjimka – pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod). Tento počet platí i pro porodnici.

Nemocnice žádá veřejnost, aby respektovala všechna doporučení – při jejich nedodržování může být vykázána bezpečnostní agenturou z areálu nemocnice. Je nutné respektovat aktuální zdravotní stav pacientů a brát ohled na jejich sníženou imunitu a zbytečně neohrožovat zdraví pacientů. Dále musí respektovat rozhodnutí lékaře nebo zdravotní sestry příslušného oddělení – režim návštěvy, délka návštěvy (toto se týká zejména vícelůžkových pokojů, kde návštěva musí brát ohled na další pacienty).

Veřejnost musí počítat s dodržováním těchto hygienických opatření:

  • Dodržovat trvalé nošení roušek. V žádném případě není přípustné, aby si návštěva roušku v průběhu návštěvy sundávala.
  • Dezinfikovat si při příchodu do nemocnice a před vstupem na pokoj ruce.
  • Každé příchozí osobě je měřena při vstupu teplota instalovanou termokamerou. Při zjištění teploty nad 37°C nebo pozitivních příznaků odpovídající nemoci Covid-19 nelze připustit její přítomnost u pacienta. Na ONP Mladá Boleslav a ONP Mn. Hradiště jsou osoby navštěvující pacienta dotazovány na symptomy onemocnění Covid-19 (např. vyplňují dotazník).
  • Návštěvník nebude vpuštěn na oddělení, pokud bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění.
  • Nemocnice nedoporučuje, aby nemocné chodily navštěvovat děti.
  • Na pokoj budou vždy vpuštěny současně maximálně dvě osoby (výjimka – pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).

Dle zdravotního stavu pacienta je vhodné využívat pro návštěvy prostory mimo pacientské pokoje.

Zdroj: Klaudiánova nemocnice