Zápis do 1. ročníku Základní školy Březno pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v pátek 13. 04. 2018 v době od 13:00 do 17:30 hod. v přízemí budovy I. stupně.

S sebou vezměte: Rodný list dítěte, zdravotní průkaz pojištěnce, doklad o trvalém bydlišti dítěte, přezůvky. Náhradní termín zápisu je možný v období od 16. 4. do 18. 4. 2018 pouze po domluvě s ředitelstvím školy.

 Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 – ZŠ Březno: 

Pozn.: Pro zobrazení více informací klikněte na konkrétní bod osnovy. Dokumenty jsou zobrazovány ve formátu PDF.
1. Oficiální vyhlášení (oznámení) zápisu 2018
2. Kritéria pro přijetí 2018
3. Vyhláška zřizovatele ke spádové oblasti školy
4. Základní informace k zápisu
5. Pozvánka k zápisu - obrázková
6. Desatero předškoláka
7. Některá kritéria školní zralosti a připravenosti dětí
8. První třídní schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Kontaktní údaje ZŠ Březno (webové stránky školy) zde >