Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obecní Úřad Dlouhá Lhota, 294 05 Dlouhá Lhota 29, IČ: 00508942, IDDS: gnyanpg (dále jen „Správce“) zveřejňuje informace týkající se ochrany osobních údajů elektronických služeb obceEmail Infoservis” a “SMS Rozhlas“, dále elektronických kontaktních formulářů vč. e-podatelny, použití souborů cookies, mediích (fotografie, videa, soubory apod.), vložených obsahů z dalších webů a analytiky webu.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Jedná se o legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Zásady ochrany osobních údajů pro uvedené služby:

Kontaktní údaje na pověřence:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O.
K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00
tel.: +420 721 477 268, email: DPO@AKVLCEK.CZ

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů >

Další kontaktní údaje:

Obecní Úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 29
294 05 Dlouhá Lhota
tel.: +420 326 397 428
email: obec@dlouhalhota.cz
Datová schránka: gnyanpg
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí od 19.00 do 21.00 hodin
Kontaktní údaje – formulář >

Obec vznikla ze zákona jako územně samosprávní společenství občanů s právní subjektivitou. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zabývá se všeobecnou veřejnou správou, kterou vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami obce s návazností na působnost bývalého Občanského výboru Dlouhá Lhota pod správou bývalého Místního národního výboru Březno.

Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111 (ústředna)
email: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
web: https://www.uoou.cz
GDPR stručně a jasně >

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je i na základě připravovaného zákona o zpracování osobních údajů ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Jeho hlavními úkoly jsou monitorovat a vymáhat uplatňování obecného nařízení a dalších předpisů upravujících některé otázky ochrany osobních údajů, tedy působit jako dozorový úřad, a zvyšovat povědomí veřejnosti o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • pro elektronickou službu Email Infoservis, elektronické kontaktní formuláře vč. e-podatelny a media:

Poskytovatel internetového prostoru pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky obce) je společnost e-BAAN Net s.r.o., Tovární 537/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 26867257
webové stránky – kontaktní údaje >  | smlouva o zpracování osobních údajů poskytovatele (vzor) >

  • pro elektronickou službu SMS Rozhlas:

Poskytovatel služby pro rozesílání sms zpráv pro server www.dlouhalhota.cz (oficiální webové stránky
obce) je společnost Terms a.s., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ 14499037, tel.: +420 380 422 242,
podpora@gosms.cz
webové stránky – kontaktní údaje > | zásady ochrany osobních údajů společnosti >


Informační leták MVČR – GDPR >