Vyhlášky obce | Dlouhá Lhota
slider slider slider slider slider slider slider
Aktuality   >   Úřad   >   Vyhlášky obce

Vyhlášky obce

17. 10. 2016  MŽP vydává odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého >

17. 10. 2016  Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR >

24. 11. 2015  Veřejná vyhláška - územní plán obce >

29. 09. 2015  Veřejná vyhláška - Změny č. 2 územního plánu obce Dlouhá Lhota >

04. 05. 2015  Veřejná vyhláška - Finanční úřad >

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006 - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dlouhá Lhota >

č. 2/2006 - O místních poplatcích >

č. 3/2006 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce >