Zasedání zastupitelstva | Dlouhá Lhota
slider slider slider slider slider slider slider
Aktuality   >   Aktuality   >   Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 23. 6. 2017 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 20:00 hod.Program:

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva starosty
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Schválení Závěrečného účtu spolu s Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2016
5) Schválení účetní závěrky k 31.12.2016
6) Rozpočtové opatření
7) Sjezd Lhot a Lehot v roce 2018
8) Dotace na zateplení budovy OÚ
9) Diskuse
8) Závěr

 Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka >